Asistenţă pentru clienţi:+40 312 251 222info@robzone.ro

Politica de confidențialitate


Spațiu privat și cookie-uri

 

Principiile de bază pe scurt

Prin prelucrarea datelor personale se înțelege orice tip de operațiune sau serie de operațiuni pe care administratorul sau persoana care prelucrează o efectuează în mod sistematic, cu datele personale, fie automat, fie folosind alte mijloace, în special colectarea și salvarea informațiilor purtătorului, modificarea sau schimbarea, căutarea, folosirea, predarea, răspândirea, publicarea, păstrarea, schimbul, trierea sau combinarea, blocarea și lichidarea.

Vă dați acordul societății RobZone Europe s.r.o. pentru a prelucra datele dumneavoastră personale cu scopul trimiterii informațiilor comerciale (oferte de marketing) și pentru realizarea altor activități de marketing în legătură cu persoana dumneavoastră. Puteți oricând revoca acordul dumneavoastră pentru a nu mai primi informații comerciale. Informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale veți găsi mai jos.

 1. IDENTITATEA ŞI DATELE DE CONTACT ALE ADMINISTRATORULUI
  • Societatea comercială RobZone Europe s.r.o, cu sediul la Praga - Hostivař, Průmyslová 1472/11, CP 102 00, CUI 27430146 (denumită în continuare doar „administrator“).
  • Datele de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa de livrare Societatea comercială RobZone Europe s.r.o., cu sediul la Praga - Hostivař, Průmyslová 1472/11, CP 102 00, CUI 27430146 adresa electronică info@robzone.ro, telefon +40 312 251 222.
  • Administratorul nu a numit o persoană împuternicită pentru protejarea datelor personale.
 2. CUPRINSUL, SCOPUL ŞI BAZA LEGALĂ DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE
  • Prin intermediul formularului de comandă aveți posibilitatea de a introduce datele dumneavoastră personale care ajută la transmiterea comenzii pe paginile de internet www.robzone.ro. În acest caz, prelucrăm datele dumneavoastră personale cu scopul și justificările (titlului legislativ) specificate aici:
  • Scop: Transmiterea comenzii, inclusiv plata și livrarea produselor, reclamații
   • Cuprinsul informațiilor prelucrate: Prenume, nume, contact e-mail, contact telefonic, adresa de livrare, adresa de facturare, date din comandă
   • Titlu legislativ: Necesitatea îndeplinirii contractului.
  • Scop: Ţinerea contabilității
   • Cuprinsul informațiilor prelucrate: Date personale și de facturare.
   • Titlu legislativ: Îndeplinirea obligațiilor legale.
  • Scop: Trimiterea ofertei de produse și servicii oferite de societatea noastră
   • Cuprinsul informațiilor prelucrate: adresa de e-mail.
   • Titlu legislativ: Interesul legitim care constă în trimiterea informațiilor comerciale clienților noștri anteriori conform legii nr. 480/2004 MO., referitoare la anumite servicii ale societății informaționale. Vă puteți dezabona oricând de la newsletter folosind e-mail-ul pe care l-ați primit.
  • Marketing - trimitere newsletter-uri
   • Cuprinsul informațiilor prelucrate: adresa de e-mail.
   • Baza legislativă a prelucrării datelor dumneavoastră personale o reprezintă acordul pe care vi l-ați exprimat prin aceasta administratorului în sensul art. 6 par. 1 lit. a) Regulamentul 2016/679 al Parlamentului și Consiliului European oprivind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „directivă“).
   • Scop: Răspunsul la întrebare
    • Prenume, nume, e-mail, conținutul mesajului.
    • Baza legislativă a prelucrării datelor dumneavoastră personale o reprezintă acordul pe care vi l-ați exprimat prin aceasta administratorului în sensul art. 6 par. 1 lit. a) Regulamentul 2016/679 al Parlamentului și Consiliului European oprivind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „directivă“).
   • Scop: trimiterea newsleter-urilor
   • Formular de contact
  • Formular de comandă
 1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE
  • Scop: Trimiterea comenzii, inclusiv plata și livrarea produselor
   • Perioada de prelucrare: 10 ani.
  • Scop: Trimiterea ofertei de produse și servicii
   • Perioada de prelucrare: 10 ani.
  • Scop: Răspunsul la întrebarea Subiect date
   • Perioada de prelucrare: 1 an.
  • Perioada în care administratorul va stoca datele dumneavoastră personale diferă în funcție de scopul în care sunt prelucrate și sunt stocate pentru perioada imperios necesară:
 1. ALTE PERSOANE CARE PRIMESC DATELE PERSONALE
  • Alte persoane care primesc datele dumneavoastră personale vor fi:
   • Cei care oferă servicii de cloud și alți furnizori de tehnologie, suport sau servicii auxiliare pentru procedele noastre interne,
   • furnizorii de instrumente de comunicare de tip SMS, e-mail și altele, în cazul în care prelucrează datele personale pentru a intermedia comunicarea noastră cu dumneavoastră,
   • furnizorii de transport pentru produsele comandate,
   • consilierii contabili și fiscali.
  • Administratorul nu intenționează să predea datele dumneavoastră personale unei țări terțe (țară în afara spațiului UE) sau unei organizații internaționale.
  • Toate datele personale specificate le prelucrăm noi în calitate de administrator. Aceasta înseamnă că noi suntem cei care stabilesc scopurile delimitate mai sus, pentru care colectăm datele dumneavoastră personale, specificăm mijloacele de prelucrare și răspundem de executarea corespunzătoare a acestora.
 1. DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR
  • Marketing - trimitere newsletter-uri
   • Puteți anula acordul direct din partea de jos a e-mail-ului trimis.
  • Răspunsul la întrebarea Subiect date
   • Puteți anula acordul dumneavoastră printr-o cerere trimisă la adresa de e-mail reclamatii@robzone.ro.
  • Dacă veți considera că prin prelucrarea datelor dumneavoastră personale a fost sau este încălcată directiva, printre altele, aveți dreptul de a depune o plângere la instituția de control. Plângerea o puteți trimite prin intermediul adresei de contact la Institutul pentru protecția datelor personale, aceasta fiind disponibilă pepagina de internet https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .
  • În cazul în care vă dați Acordul, nu aveți obligația de a oferi datele personale. Oferirea datelor dumneavoastră personale nu este o cerință legală sau contractuală necesară pentru încheierea contractului.
  • Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale pe care le prelucrează societatea noastră și, totodată, dreptul la informații despre ce date personale prelucrăm despre dumneavoastră, pe ce perioadă, care sunt scopurile în care sunt prelucrate, cine mai are acces la acestea și dacă le folosim pentru decizii automatizate (eventual cum funcționează acest proces de decizie automată). Puteți trimite cererea pe adresa de e-mail reclamatii@robzone.ro.
  • Aveți, de asemenea, dreptul la ștergerea datelor personale pe care le stochează și le prelucrează societatea noastră despre persoana dumneavoastră. Pentru a putea solicita ștergerea datelor, trebuie să dați unul dintre următoarele motive:
   • Datele dumneavoastră personale nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate,
   • datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de societatea noastră în mod ilegal,
   • ați revocat acordul în baza căruia au fost efectuată prelucrarea datelor dumneavoastră personale și nu avem nicio altă îndreptățire (titlu legal) pentru a continua să prelucrăm aceste date personale,
   • înaintați obiecții față de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, dacă aceste date personale sunt prelucrate cu scopul marketing-ului direct (de ex. trimiterea informațiilor comerciale),
   • înaintați obiecții față de prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm în baza interesului nostru legitim, iar în cazul în care nu vom reuși să demonstrăm că interesul nostru legitim este mai important decât dreptul dumneavoastră de a șterge datele,
   • există un motiv legal care necesită ștergerea acestor date personale,
   • societatea noastră prelucrează datele personale ale unui copil fără ca părinții lui să își fi dat acordul pentru această prelucrare.
   • Vă atragem atenția că se poate ajunge în situația în care datele dumneavoastră personale nu pot fi șterse în baza revocării acordului de prelucrare a datelor personale sau în baza cererii dumneavoastră de ștergere a datelor personale. Un astfel de caz îl reprezintă situația în care legea ne cere să prelucrăm datele dumneavoastră personale. În cazul unei astfel de situație, societatea noastră vă va informa care este motivul în baza căruia datele dumneavoastră personale nu pot fi șterse în ciuda cererii dumneavoastră explicite de ștergere a datelor personale.
  • Puteți oricând ridica obiecții față de prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, inclusif profilare, dacă profilarea vizează acest marketing direct. Dacă ridicați obiecții față de prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.
  • În condițiile stabilite în directivă aveți dreptul de a cere de la administrator acces la datele dumneavoastră personale, dreptul la modificarea sau la ștergerea datelor dumneavoastră personale, eventual la limitarea prelucrării acestora, dreptul de a ridica obiecții cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, precum și dreptul la transferul datelor dumneavoastră personale.
  • Aveți dreptul de a revoca oricând acordul pe care l-ați dat administratorului pentru prelucrarea datelor personale. Prin aceasta nu este afectată legitimitatea prelucrării datelor dumneavoastră personale înainte de revocarea acordului. Puteți revoca acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale în modul următor:
 • COOKIES
  • Atunci când navigați pe pagina noastră de internet, înregistrăm adresa dumneavoastră IP, perioada petrecută pe pagina noastră, de pe ce pagină ați ajuns la noi și dacă sunteți aici datorită unuia dintre partenerii noștri. Folosirea fișierelor de tip cookie pentru măsurarea ratei de vizitare a paginii de internet, affilaite și pentru adaptarea modului de afișare a paginilor de internet le percepem ca interesul nostru legitim în calitate de administrator deoarece credem că datorită acestora vă putem oferi servicii și mai bune. Definițiile le găsiți de ex. Pe link-ul următor: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro
  • Cookie-urile pentru folosirea în scopuri publicitare vor fi prelucrate doar în baza acordului dumneavoastră.

AD_PERSONALIZATION = consimțământul pentru afișarea direcționată a anunțurilor personalizate.

AD_USER_DATA = consimțământul pentru transferul datelor utilizatorului către instrumentele Google.

AD_STORAGE = contribuie la urmărirea preferințelor în scopul direcționării publicității.

Aceste module cookie sunt utilizate pentru a urmări preferințele utilizatorului pe site-ul web în scopul publicității direcționate, adică pentru a afișa mesaje de marketing și promoționale (inclusiv site-uri web ale unor terțe părți) care pot fi de interes pentru vizitatorul site-ului web în funcție de preferințele acestuia. Cookie-urile de marketing utilizează instrumente ale unor companii terțe. Aceste cookie-uri de marketing sunt utilizate numai cu acordul dumneavoastră.

ANALYTICS_STORAGE = consimțământul pentru prelucrarea datelor în vederea îmbunătățirii funcționării site-ului web.

Aceste module cookie ne permit să recunoaștem și să urmărim numărul de vizitatori și să monitorizăm modul în care vizitatorii utilizează site-ul web. Ele ajută la îmbunătățirea modului de funcționare a site-ului web, de exemplu, facilitând utilizatorilor să găsească mai ușor ceea ce caută. Aceste module cookie nu colectează informații care pot fi folosite pentru a identifica utilizatorii. Ele sunt utilizate pentru a analiza și a îmbunătăți în mod regulat funcționarea site-ului nostru web. Putem utiliza statisticile rezultate pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a face site-ul mai interesant pentru utilizatori.

 • Serviciile Google Analytics, oferite de societatea Google Inc., cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Fișierele cookie colectate sunt folosite apoi de societatea Google Inc., în conformitate cu Principiile de protejare a confidențialității, disponibile pe https://policies.google.com/privacy?hl=ro. Toate datele astfel obținute vor fi prelucrate anonim.
 • Serviciile Google Adwords, Google Ireland Limited (număr înregistrare: 368047), cu sediul la adresa Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, în conformitate cu Principiile de protejare a confidențialității disponibile pe https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Toate datele astfel obținute vor fi prelucrate anonim.
 • Serviciile Compari.ro, efectuate de Online Comparison Shopping Kft. (H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72; Cg. 01-09-186759 în conformitate cu Principiile de protejare a confidențialității disponibile la https://www.compari.ro/static/politica_de_confidentialitate.html. Toate datele astfel obținute vor fi prelucrate anonim.
 • Serviciile Facebook Pixel, efectuate de societatea Facebook Inc., cu sediul în 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Fișierele cookie colectate sunt prelucrate apoi de societatea Facebook Inc. în conformitate cu Principiile de protecție a confidențialității disponibile pe https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Toate datele astfel obținute vor fi prelucrate anonim.
 • Serviciile Adform, Adform A/S, Wildersgade 10B, sal. 1 DK 1408 Copenhagen K, Denmark, Fișierele cookie colectate sunt folosite apoi de societatea Adform A/S, în conformitate cu Principiile de protecție a confidențialității disponibile la https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ Toate datele astfel obținute vor fi prelucrate anonim.
 • Serviciile Hotjar Limited, Hotjar Limited, a private limited liability company registered under the Laws of Malta with company number C 65490, having its registered address situated at Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta cu Principiile de protecție a confidențialității disponibile la https://www.hotjar.com/legal. Toate datele astfel obținute vor fi prelucrate anonim.
 • Serviciile zopim.com, Zendesk, Inc., 1019 Market Street San Francisco, CA 94103 United States cu Principiile de protecție a confidențialității disponibile pe https://www.zendesk.com/company/customers-partners/terms-of-use/. Toate datele astfel obținute vor fi prelucrate anonim.
 • Price.ro, Softway S.R.L., Str. Prof. Grigore Cobălcescu Nr.5, Et.3, Ap4 Sector 1, București 010191 cu Principiile de protecție a confidențialității disponibile la https://www.price.ro/index.php?action=privacy. Toate datele astfel obținute vor fi prelucrate anonim.
 • Shopmania.ro, SC ShopMania Net SRL, Str. Mărășești nr. 19, Et. 3, Ap. 5, Ploiești, Prahova, 100023 CUI (cod fiscal): RO16451481  cu Principiile de protecție a confidențialității disponibile la https://www.shopmania.ro/info/cookies. Toate datele astfel obținute vor fi prelucrate anonim.
  • Paginile noastre de internet pot fi accesate și în regimul care nu permite colectarea datelor personale. În acest regim însă, comenzile nu pot fi finalizate deoarece aceste date sunt necesare pentru predarea informațiilor între sisteme. Mai multe informații referitoare la finalizarea comenzii puteți citii în Condițiile noastre Comerciale.
  • Puteți interzice folosirea fișierelor de tip cookie pe calculatorul dumneavoastră. Cum?
  • Ce folosim pentru prelucrare?