Asistenţă pentru clienţi:+40 312 251 222info@robzone.ro

Termeni și condiții

 


TERMENE ŞI CONDIŢII


TERMENE ŞI CONDIŢII COMERCIALE pentru consumatori (persoane fizice) valabile de la 16.2.2024

Aceste condiții comerciale modifică în conformitate cu reglementarea art. § 1751 alin. 1 din legea nr. 89/2012 MO., din Codul Civil (denumit în continuare doar „Codul Civil“) drepturile și obligațiile între societatea RobZone Europe s.r.o., Průmyslová 1472/11, Praga 15 – Hostivař 102 00, Republica Cehă, CUI: 27430146, CIF: RO41883529 (denumit în continuare doar „vânzător") pe de-o parte și consumatorii, cumpărătorii individuali de cealaltă parte, cont bancar: 1957644000 Unicredit Bank.

Prin consumator se înțelege fiecare persoană care, în afara cadrului activității sale antreprenoriale, sau în afara cadrului exercițiului meseriei sale încheie un contract cu antreprenorul sau poartă negocieri cu acesta în alt mod.


Prin trimiterea comenzii, consumatorul confirmă că, înainte de încheierea contractului s-a familiarizat cu aceste TCG a căror parte integrantă o reprezintă Politica de confidențialitate, Procedura de reclamații și documentul „Transport“, și că este de acord cu acesta, în forma valabilă și în vigoare în momentul trimiterii comenzii.  

 

I.         Încheierea contractului

1. Contractul dintre consumator și vânzător se încheie prin livrarea confirmării de primire a comenzii de către vânzător.
2. În cazul în care cumpărătorul are nevoie ca după momentul confirmării din partea vânzătorului, respectiv după încheierea contractului de cumpărare, să modifice comanda, respectiv contractul de cumopărare, această modificare este posibilă doar cu acordul reciproc dintre cumpărător și vânzător.
3. Toate prezentările produselor de pe interfața paginii de internet are caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare în ceea ce privește aceste produse. Reglementarea art.1732, alin. 2 din Codul Civil nu se folosește.

II.        Preț de achiziție

1. Prețurile sunt valabile pe perioada comenzii și sunt cele finale, adică includ TVA, și event. toate celelalte taxe și plăți suplimentare pe care trebuie să le achite consumatorul pentru a obține produsul.
2. Prețul pentru transportul produselor este specificat în funcție de modul transportului ales de consumator și face parte din prețul final.
3. Prețul de achiziție pentru produsul livrat de vânzător este achitat de cumpărător folosind una dintre metodele de mai jos:
a) plată la livrare, prin care se înțelege plata sub forma predării sumei transportatorului produsului, care asigură transportul la cumpărător sau
b) prin transfer în contul bancar al vânzătorului în baza informațiilor pentru plată specificate în confirmarea comenzii trimisă pe adresa de e-mail a cumpărătorului. Simbolul variabil este numărul comenzii. Consumatorul are obligația de a efectua plata la termenul stabilit pentru 14 zile de la confirmarea acceptării comenzii.
4. Dacă prețul de achiziție nu va fi achitat în termen de 5 zile din ziua scadenței sau la livrarea produsului de către transportator în ziua efectuării transportului, părțile se pun de acord asupra pierderii valabilității contractului.
5. Momentul achitării prețului de achiziție sau a garanției pentru produs se consideră a fi momentul în care plata se înregistrează în contul vânzătorului sau momentul predării banilor persoanei care livrează sau transportă produsul.

III.      Rezervarea drepturilor de autor

Drepturile de autor pentru produse sunt transferate consumatorului prin achitarea întregului preț de achiziție, inclusiv prețul transportului și prin predarea produsului.

IV.      Livrarea produsului

Vânzătorul livrează produsul cumpărătorului prin societățile de transport Urgent Cargus și FAN Courier, la adresa specificată de cumpărător în comandă.
Produsele nu se pot livra în alte state în afara României.
Livrarea produselor are loc doar în zilele lucrătoare. La livrarea produselor în baza comenzilor, când produsul ar trebui trimis sau ar putea fi trimis sâmbăta, duminica sau în zilele de sărbătoare națională, produsul va fi trimis în prima zi lucrătoare care urmează acestei zile.
Produsele livrate prin intermediul unui transportator sunt ambalate întotdeauna de vânzător într-un ambalaj protector, astfel încât să se evite deteriorarea produselor, cu mențiunea că ambalajele de protecție folosite, respectiv descrierea sau imprimeul lor nu trebuie să corespundă cu produsul livrat. Produsul livrat este identificat întotdeauna cu ajutorul unei etichete de pe ambalajul de protecție, care informează cumpărătorul asupra conținutului pachetului.
În cazul în care cumpărătorul refuză să preia produsul trimis prin intermediul unui transportator în baza comenzii valabile, confirmate de vânzător din alte motive decât cele legale, sau dacă acesta nu colaborează suficient pentru realizarea predării produsului, vânzătorul are dreptul să solicite cumpărătorului rambursarea costurilor suportate, în special a taxei de depozitare stabilite conform reglementărilor legislative și a costurilor de transport, inclusiv a costurilor pentru livrarea repetată a produsului. Costurile pentru transport sunt stabilite între părțile contractului la suma de 40 RON, iar părțile contractului consideră această sumă adecvată.

V.        Retragerea din contractul de cumpărare și anularea acestuia

1. Părțile contractului pot oricând anula un contract de cumpărare deja încheiat, în baza unui acord bilateral. Un astfel de acord poate avea doar formă de text și poate fi încheiată fie ca un acord de anulare a contractului de cumpărare semnat separat, fie sub forma unei comunicări pe e-mail între părți, în care una dintre părți solicită anularea contractului de cumpărare, iar cea de-a doua acceptă , caz în care între părți se vor stabili și condițiile anulării contractului de cumpărare.

2. În cazul în care, în momentul în care una dintre părți dorește să anuleze contractul de cumpărare printr-un astfel de acord bilateral, iar produsul comandat este deja la dispoziția cumpărătorului, acest acord se poate încheia doar în scris, la predarea (returnarea) acestui produs cumpărătorului, în aceeași stare în care l-a primit cumpărătorul de la vânzător.

3. În cazul în care produsul comandat nu va putea fi livrat cumpărătorului, iar vânzătorul nu își va putea îndeplini obligațiile din vina unei persoane terțe sau din cauza indisponibilității produsului neprovocată direct de vânzător, vânzătorul se poate retrage din contract. În cazul imposibilității de a îndeplini obligațiile în totalitate, vânzătorul se poate retrage din contract doar pentru produsele a căror vânzare nu o poate îndeplini.

4. În cazul în care vânzătorul întârzie cu îndeplinirea obligației sale, adică în special cu livrarea produsului, consumatorul are dreptul de a se retrage din contract, dacă vânzătorul nu își îndeplinește obligația nici în perioada suplimentară adecvată.
Aceste clauze nu afectează dreptul consumatorului de a se retrage din contract în termen de 14 zile de la preluarea produsului în cazul unui contract la distanță.

VI.       Retragerea din contract în termen de 14 zile din ziua preluării produsului

1. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, în conformitate cu art. 1837 din Codul Civil, printre altele, nu se poate retrage dintr-un contract de cumpărare pentru livrarea unui produs, care a fost modificat la cererea cumpărătorului sau a persoanei sale, dintr-un contract de vânzare pentru livrarea produsului care se strică repede, precum și a unui produs care a fost amestecat, după predare, în mod iremediabil, cu alt produs, din contractul de cumpărare pentru transportul unui produs în pachet închis, pe care consumatorul l-a scos din ambalaj și care, din motive igienice, nu mai poate fi returnat, și din contractul de cumpărare pentru livrarea unor înregistrări sonore sau video ori a unui program de calculator, dacă a stricat atambalajul inițial.

2. Dacă nu este vorba de unul din cazurile specificate la alineatul 1 sau de un alt caz în care nu se poate face retragerea din contract, cumpărătorul are, în conformitate cu reglementările art. 1829, alin. 1 din Codul Civil, dreptul de a se retrage dintr-un contract de cumpărare și anume până în paisprezece (14) zile de la preluarea produsului, în timp ce, în cazul în care obiectul contractului de cumpărare este format din mai multe tipuri de produse sau este livrat în câteva părți, termenul acesta începe să se calculeze din ziua preluării ultimului produs livrat. Decizia de retragere din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat în propoziția anterioară. Pentru retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi un formular tip oferit de vânzător, disponibil online la adresa: https://service.robzone.cz/newclaim. Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de cumpărare, printre altele, la adresa punctului de lucru al cumpărătorului sau prin e-mail, pe adresa cumpărătorului reclamatii@robzone.ro.

3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform paragrafului 2, contractul de cumpărare se anulează de la început. Produsele trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul va suporta costurile aferente returnării produsului către cumpărător, aceasta și în cazul în care produsul nu poate fi returnat din cauza caracterului său, prin serviciile poștale obișnuite.

4. În cazul retragerii din contract conform paragrafului 2, vânzătorul returnează suma de bani preluată de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract a cumpărătorului, în același fel în care vânzătorul a preluat-o de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna suma oferită de cumpărător la returnarea produsului de către cumpărător sau printr-o altă metodă, dacă cumpărătorul este de acord și dacă astfel nu sunt generate alte costuri pentru cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului suma de bani primită înainte ca acesta să restituie produsele sau să dovedească că a trimis produsele antreprenorului.

5. 5. Cumpărătorul va răspunde față de vânzător pentru reducerea prețului de achiziție de produs ca urmare a manipulării produsului, în alt mod decât pentru testare sau într-o manieră și domeniu similar a unui magazin fizic. În acest caz se vor considera două trepte de reducere a prețului de achiziție:
Treapta 1 = Înlocuirea accesoriilor deteriorate (de ex. Perii laterale, filtre, lavetă) = 67 RON
Treapta 2 = Înlocuirea accesoriilor deteriorate și a componentelor defecte ale aspiratorului (de ex. Capac zgâriat) = 150 RON.

Vânzătorul are dreptul să impună cumpărătorului reducerea prețului de achiziție și să compenseze pretențiile sale față de vânzător.

6. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contract oricând până la preluarea produsului de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul returnează cumpărătorului imediat prețul de achiziție, direct în cont.

7. Dacă alături de produs, cumpărătorului i se oferă și un cadou, contractul de donație dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția că, dacă cumpărătorul de retrage din contractul de cumpărare, contractul de donație își pierde valabilitatea, iar cumpărătorul este obligat ca împreună cu produsul, să returneze vânzătorului și cadoul oferit.

VII.     Conflictul cu contractul de cumpărare

Vânzătorul este răspunzător în fața clientului ca produsul să nu aibă defecte la preluare. Vânzătorul răspunde față de client mai ales ca în perioada în care cumpărătorul a preluat produsul:

acesta să aibă caracteristicile pe care le-au agreat părțile, iar în lipsa unui acord, să aibă caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau la care se aștepta cumpărătorul având în vedere tipul produsului și în baza reclamei făcute de aceștia,
produsul corespunde scopului specificat de vânzător sau pentru care se folosesc de obicei produse de acest tip,
produsul să corespundă calității sau modelului sau variantei convenite, dacă calitatea sau varianta a fost stabilită conform unui model convenit,
ca produsul să respecte cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare, și să corespundă reglementărilor legislative.
Dacă în șase luni de la predare apare un defect, se va considera că produsul a fost defect la preluare.

VIII.   Reclamații

Chestiunile legate de reclamații, procedura de depunere a reclamației, diferențe între produsul comandat și cel livrat sunt reglementate de Procedura de reclamații cu conținutul căreia consumatorul are obligația de a se familiariza în perioada încheierii contractului și al cărei conținut este publicat pe paginile de internet ale vânzătorului.
În cadrul unei reclamații, produsul nu poate fi murdar peste limita care corespunde uzurii normale, astfel încât să împiedice repararea. În cazul în care vânzătorul consideră că produsul este murdar peste limita care corespunde uzurii normale, vânzătorul va curăța produsul reclamat pe cheltuiala consumatorului.

IX.      Răspunderea pentru defecte

1. Se oferă un termen de doi ani pentru solicitarea drepturilor care reies din funcționarea defectuoasă a produsului, în cazul bateriei, durata de viață este de șase luni.

În această perioadă, cumpărătorul are dreptul de a reclama vânzătorului defectele produsului, în conformitate cu Condițiile Comerciale Generale, cu legislația corespunzătoare și cu condițiile de mai jos stabilite în această procedură.

 

2. Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele care apar la un produs ca urmare a instalării sau utilizării incorecte sau a combinării utilizării produsului cu un alt produs, dacă nu se respectă instrucțiunile de instalare date de producătorul produsului sau de vânzător, sau dacă produsul este folosit în neconcordanță cu tipul și scopul utilizării produsului.

3. Drepturile din funcționarea defectuoasă nu se pot solicita în cazurile în care produsul a suferit defecțiuni mecanice după preluarea acestuia de către cumpărător, sau dacă este vorba despre uzura obișnuită a produsului sau dacă este cauzată de tipul obiectului, ori dacă produsul s-a defectat din cauza fluctuației de tensiune din rețeaua electrică sau dacă produsul a fost folosit în contradicție cu condițiile de utilizare din documentație, mai ales dacă a fost supraîncărcat sau modificat de cumpărător pentru a obține un randament mai mare decât cel pentru care este construit produsul în mod standard. Drepturile pentru funcționarea defectuoasă nu se aplică nici pentru produsele care se defectează ca urmare a intervenției neprofesioniste asupra produsului. Îndepărtarea sau ruperea timbrelor originale de siguranță se poate considera drept dovadă a intervenției neprofesioniste asupra produsului.

4. În cazul în care produsul nu are, în momentul preluării și pe o perioadă de 24 de luni de la preluarea produsului calitatea cf. regl. art 2161 din legea nr. 89/2012 MO, cumpărătorul are drepturile stabilite în regl. art. 2169 din legea nr. 89/2012 MO, și anume:

Dacă un obiect nu are caracteristicile din art. 2161, cumpărătorul poate solicita livrarea unui obiect nou, fără defecte, dacă acest lucru este disproporționat având în vedere tipul defectului, dar dacă defectul se referă la o componentă a obiectului, cumpărătorul poate solicita înlocuirea acestei componente; dacă acest lucru nu este posibil, se poate retrage din contract. Însă, dacă având în vedere tipul defectului, acest lucru este disproporționat, mai ales dacă defectul poate fi reparat imediat, cumpărătorul are dreptul la repararea gratuită a defectului.

Dreptul de a i se livra un obiect nou sau de a i se înlocui o componentă revine cumpărătorului în cazul unui defect care poate fi îndepărtat dacă nu poate folosi obiectul normal din cauza apariției repetate a defectului după ce a fost reparat, sau din cauza unui număr mare de defecțiuni.  În acest caz, cumpărătorul are și dreptul de a se retrage din contract.

În cazul în care cumpărătorul nu se retrage din contract sau dacă nu își folosește dreptul de a i se livra un obiect nou, fără defecțiuni, sau de a i se înlocui o componentă sau de a i se repara obiectul, poate solicita o reducere proporționată. Cumpărătorul are dreptul de a primi o reducere proporțională în cazul în care vânzătorul nu îi poate livra un obiect nou, fără defecțiuni, nu îi poate înlocui o componentă sau nu îi poate repara obiectul, precum și în cazul în care vânzătorul nu asigură repararea într-un interval de timp adecvat sau dacă asigurarea reparației i-a produs consumatorului dificultăți considerabile.

În conformitate cu noul Cod civil, articolul 2161 alineatul (5), în cazul în care defectul devine evident în termen de un an de la primire, se prezumă că lucrul era defect la momentul primirii, cu excepția cazului în care natura lucrului sau a defectului împiedică acest lucru. Acest termen nu expiră decât atunci când cumpărătorul este în imposibilitatea de a utiliza bunul, dacă a semnalat în mod legitim defectul.
În conformitate cu noul Cod civil, articolul 2165 alineatul (4), în cazul în care cumpărătorul s-a opus în mod legitim vânzătorului, termenul prevăzut la articolul 2165 alineatele (1) și (2) din noul Cod civil nu expiră pentru perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza lucrul.

În cazul în care cumpărătorul nu are dreptul de a utiliza bunul în conformitate cu art. 21 alin. 1924, cumpărătorul are dreptul la despăgubiri pentru costurile suportate în mod rezonabil pentru exercitarea acestui drept. Cu toate acestea, în cazul în care cumpărătorul nu exercită acest drept la despăgubire în termen de o lună de la expirarea termenului de sesizare a defecțiunii, instanța nu va admite acest drept în cazul în care vânzătorul pretinde că nu și-a exercitat la timp dreptul la despăgubire.

X.        Transferul riscului de deteriorare a produselor

În cazul consumatorului, riscul de deterioare a produsului trece în seama consumatorului în momentul preluării produsului de la transportatorul care livrează produsul în mâinile consumatorului, sau în momentul în care cumpărătorul întârzie preluarea produsului.

XI.      Datele personale ale cumpărătorului

Protecția datelor cu caracter personal este specificată într-un articol separat, aici: Politica de confidențialitate

 

XII.     Livrare și comunicare

Cumpărătorul se angajează să comunice cu vânzătorul la adresa de e-mail și la adresa poștală specificată în comanda făcută de cumpărător în magazinul online al vânzătorului. Cumpărătorul se angajează ca în cazul schimbării acestor adrese să îl contacteze imediat pe vânzător pentru a efectua schimbările acestor adrese și în baza de date din magazinul online.
În cazul în care vânzătorul trimite cumpărătorului prin e-mail sau prin poștă, la adresa specificată de către cumpărător, un document, o manifestarea a voinței sau un alt pachet, în cazul în care livrarea documentului, manifestării voinței sau a unui pachet nu poate fi demonstrată, livrarea se va considera efectuată cel târziu în a zecea zi de la expediere.
În cazul încălcării obligațiilor cumpărătorului în conformitate cu prezentul articol, în special prin neprezentarea adresei poștale sau de e-mail corecte sau prin necontactarea vânzătorului imediat după o astfel de modificare pentru a actualiza informațiile vânzătorului, cumpărătorul are obligația de a plăti vânzătorului compensații pentru pagubele provocate. Această penalitate contractuală i se poate ierta oricând cumpărătorului, însă servește la eliminarea costurilor inutile ale vânzătorului pentru trimiterea de documente sau pachete la o adresă inexistentă indicată de cumpărător.

XIII.  Rezolvarea conflictelor judiciare

Disputele dintre Robzone și Cumpărător pot fi soluționate pe cale amiabilă. În acest caz, cumpărătorul-consumatorul poate contacta un organism de soluționare extrajudiciară a contestațiilor, cum ar fi Inspectoratul Ceh pentru Comerț Email: adr@coi.cz, Website: adr.coi.cz, sau poate soluționa disputa online prin intermediul Comisiei Europene: http//ec.europa.eu/consumers/odr/.XIV.   Dispoziții finale

Cumpărătorul declară că s-a familiarizat cu întregul conținut al acestor Condiții Comerciale Generale și este de acord cu conținutul acestora, în baza propriei voințe libere, reale și serioase. Cumpărătorul declară, de asemenea, că s-a familiarizat cu Procedura de reclamații a vânzătorului și că este de acord cu conținutul acestei Proceduri de reclamații.
Prin exprimarea acordului cu aceste Condiții Comerciale Generale, cumpărătorul declară, de asemenea, că este interesat de cumpărarea produsului de la vânzător și de încheierea unui contract valabil și în vigoare de cumpărare. Aceste Condiții Comerciale Generale sunt disponibile și pe pagina de internet www.robzone.ro. Vânzătorul are dreptul să completeze și să modifice aceste Condiții Comerciale Generale în conformitate cu modificarea reglementărilor legislative în vigoare și cu modificările de pe piața bunurilor. Această modificare este valabilă prin publicarea pe www.robzone.ro.
Lipsa de valabilitate a oricărei prevederi din aceste Condiții Comerciale Generale sau a oricăror reglementări contractuale dintre părți nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi.
Prin încheierea unui contract pe serverul www.robzone.ro, cumpărătorul este de acord pe deplin cu termenii și condițiile site-ului www.robzone.ro.  Condițiile comerciale sunt valabile începând cu 16.2.2024.
Termenii și condițiile de mai sus se aplică și persoanelor juridice și antreprenorilor care încheie un contract care nu se încadrează în cadrul activităților lor de afaceri, cu excepția întregului art. VI. 

În cazul unui antreprenor care încheie un contract în cadrul activităților sale de afaceri, se aplică condițiile de mai sus, cu excepția întregului art. VI. și a art. VII. cu mențiunea că:

Garanția pentru calitate se încheie pe perioada de 1 an.

În cazul retragerii din contract, produsele trebuie returnate vânzătorului în termen de 7 zile lucrătoare de la trimiterea retragerii din contract către vânzător. Vânzătorul este obligat să returneze banii în termen de treizeci de zile de la data primirii bunurilor de către cumpărător.

În cazul în care cumpărătorul încalcă o obligație prevăzută în propoziția precedentă, vânzătorul va avea dreptul la o penalitate contractuală în valoare de 0,1% din prețul de achiziție al produselor pentru fiecare zi de întârziere a returnării produselor, indiferent de vina cumpărătorului, cel mult până la prețul de achiziție al acestor produse.

Cumpărătorul nu are dreptul la o returnarea prețului de livrare a produselor, deoarece la acel moment vânzătorul a plătit deja prețul transportului către o parte terță, iar transportul a fost, de asemenea, deja realizat.

În cazul răspunderii pentru funcționare defectuoasă, cumpărătorul are următoarele drepturi:

Dacă un obiect nu are caracteristicile din art. 2161, cumpărătorul poate solicita livrarea unui obiect nou, fără defecte, dacă acest lucru este disproporționat având în vedere tipul defectului, dar dacă defectul se referă la o componentă a obiectului, cumpărătorul poate solicita înlocuirea acestei componente; dacă acest lucru nu este posibil, se poate retrage din contract. Însă, dacă având în vedere tipul defectului, acest lucru este disproporționat, mai ales dacă defectul poate fi reparat imediat, cumpărătorul are dreptul la repararea gratuită a defectului.

Dreptul de a i se livra un obiect nou sau de a i se înlocui o componentă revine cumpărătorului în cazul unui defect care poate fi îndepărtat dacă nu poate folosi obiectul normal din cauza apariției repetate a defectului după ce a fost reparat, sau din cauza unui număr mare de defecțiuni.  În acest caz, cumpărătorul are și dreptul de a se retrage din contract.

În cazul în care cumpărătorul nu se retrage din contract sau dacă nu își folosește dreptul de a i se livra un obiect nou, fără defecțiuni, sau de a i se înlocui o componentă sau de a i se repara obiectul, poate solicita o reducere proporționată. Cumpărătorul are dreptul de a primi o reducere proporțională în cazul în care vânzătorul nu îi poate livra un obiect nou, fără defecțiuni, nu îi poate înlocui o componentă sau nu îi poate repara obiectul, precum și în cazul în care vânzătorul nu asigură repararea într-un interval de timp adecvat sau dacă asigurarea reparației i-a produs consumatorului dificultăți considerabile.